Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

Ukinitev obveznosti nošenja mask s 14.4.2022

Vlada je s sprememnjenim odlokom določila obvezno uporabo zaščitnih mask (kiruških mask tipa II ali IIR oz. maske tipa FFP2 ali FFP3) s 14.4.2022 le še

na področju zdravstvene dejavnosti in pri tistih izvajalcih socialno varstvene dejavnosti, ki izvajajo nastanitev. V gospodarstvu tako nikjer več ne velja obveznost uporabe zaščitnih mask na podlagi odloka. Odlok določa tudi prenehanje ukrepa vzdrževanja medosebne razdalje in prenehanje ukrepa izpolnjevanja pogoja PCT v zavodih za prestajanje kazni zapora in prevzgojnih domovih.

Sproščanje ukrepov je podprla Strokovna svetovalna skupina ministra za zdravje za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 (Strokovna skupina), ki je v zapisniku dne 11. 4. 2022 navedla, da je zaradi vodilne covid-19 diagnoze v slovenskih bolnišnicah v intenzivnih terapijah že več kot 7 dni zaporedoma hospitaliziranih manj kot 35 pacientov.

To je bil kriterij Strokovne skupine glede sproščanja ukrepa uporabe zaščitnih obraznih mask. Skupina je zato predlagala, da zaščitne obrazne maske v zaprtih javnih prostorih ostajajo kot priporočilo, niso pa več obvezne. V primeru, da ni možno zagotavljati medosebne varnostne razdalje 1,5 metra v zaprtih javnih prostorih, Strokovna skupina priporoča nošenje zaščitnih obraznih mask. Izjeme pri tem so zdravstvene ustanove, domovi starejših občanov (DSO) ter socialno-varstveni zavodi (SVZ), kjer Strokovna skupina predlaga, da se obvezno nošenje zaščitnih obraznih mask ohrani. Še naprej predlagajo ohranitev izpolnjevanja pogoja PCT za zaposlene, uporabnike in obiskovalce zdravstvenih ustanov, DSO-jev, SVZ-jev, to pa po njihovem mnenju ni več potrebno v zavodih za prestajanje kazni, zaporih in prevzgojnih domovih. Vlada je priporočila Strokovne skupine upoštevala.

Odlok začne veljati danes, 14. 4. 2022.

Vir: MZ

Objava: 14.04.2022
Dejavnost
Razvoj
Pomen
Razvoj tehnologije
Obseg
 
Storitve/cene
Informativni cenik
Dnevno čiščenje pisarn
Generalna čiščenja

 
Strokovno
Normativi in tehnologije
Čiščenje na višini
Priporočila sekcije
Terminologija
 
Povezave
EFCI


 
Razno

Piškotki
Pravno obvestilo
Pomoč za prijavo
Cenik oglaševanja na
spletni strani čistilci.si

© 2014-2022 Sekcija čistilcev objektov pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Vse pravice pridržane.
Strani urejam sekretar sekcije Miran Rade - mi®

TheR 2014+