Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

Normativi in tehnologija posameznih opravil čiščenja objektov

Čiščenje že zdavnaj ni več zgolj enostavno ali celo »manj vredno« delo

Uporabnikom storitev čiščenja je večinoma pomembno da je to delo opravljeno dobro, po sprejemljivi ceni in da ne moti njihovega delovnega procesa. A v praksi se pogosto dogaja, da uporabniki niso povsem zadovoljni s končnim rezultatom storitev čiščenja, do česar pa ne bi smelo prihajati ali pa le v redkih primerih.

Načrtovanje procesa

Naročnik in izvajalec morata že pri načrtovanju procesov čiščenja opredeliti, kje, kdaj in kaj se bo čistilo, kateri postopki se bodo izvajali kakšen mora biti končen rezultat in nenazadnje po kakšni ceni bo storitev opravljena. Pri sami izvedbi se od čistilcev pričakuje, da opravijo dela kvalitetno in po pravilih stroke, kar pa se pogosto zaradi pritiskov po doseganju čim nižjih cen v praksi ne dogaja vedno (čiščenja se izvajajo v manjših frekvencah kot je priporočljivo, prihaja do opuščanja nekaterih opravil in postopkov čiščenja in podobno).

Kdaj, kolikokrat, kako in s čim se čistijo posamezne površine je odvisno od njihove namembnosti, vrste materialov in še mnogih drugih dejavnikov. Odgovori na ta vprašanja so se izoblikovali sproti, na podlagi praktičnih izkušenj in tudi na podlagi priporočil, ki jih objavljajo proizvajalci čistil ter strojev in pripomočkov za čiščenje. To področje imajo posamezni čistilni servisi urejeno z internimi pravili (normativi in tehnologijo), ki pa se med posameznimi servisi tudi precej razlikujejo.

Določanje normativov

Splošna pravila, ki bi napotila na izvedbo vsem ustreznega standarda čiščenja do sedaj pri nas ni izdelal in objavil nihče, tako da v praksi tudi ni mogoče primerjati, zakaj se neka storitev čiščenja tako razlikuje od "storitve čiščenja", pa naj gre tu za dober ali slab pomen. Od tod tudi odločitev, da za posamezne vrste čiščenj na sekciji čistilcev objektov pripravimo in tudi objavimo normative in tehnologijo čiščenja, ki naj bodo v pomoč uporabnikom in izvajalcem storitev za določitev ustreznega standarda dnevnega čiščenja in tehnologijo posameznih vrst generalnih čiščenj.

Objava teh dokumentov bo potekala postopno dalj časa, tako da bo na tem mestu v dveh sklopih (dnevno čiščenje in generalna čiščenja) zbrano za večino najbolj pogostih vrst čiščenj kdaj, kolikokrat, kako in s čim se čistijo posamezne površine.

Objavljeni normativi in tehnologija so kot pomembno orodje čistilcev namenjeni poenotenim postopkom in pristopu k čiščenju objektov. So strokovni in praktični temelj čistilne stroke in naj bodo orodje in vodilo k višji zavesti uporabnikov ter posledično k boljšem bivanju in zdravstvenem standardu zaposlenih, niso pa regulator, saj je trg dejanski pokazatelj popularizacije dejavnosti.

Na tem mestu se bo postopoma objavljalo metode generalnih čiščenj posameznih površin, kjer bodo podrobno opisane posamezne vrste materialov, ki se čistijo, kako jih prepoznamo, kakšni so postopki čiščenja in splošen opis sredstev, ki se uporabljajo pri posameznem čiščenju.

 

Objava: 10.03.2014; Zadnja sprememba: 27.03.2024
Dejavnost
Razvoj
Pomen
Razvoj tehnologije
Obseg
 
Storitve/cene
Informativni cenik
Dnevno čiščenje pisarn
Generalna čiščenja

 
Strokovno
Normativi in tehnologije
Čiščenje na višini
Priporočila sekcije
Terminologija
 
Povezave
EFCI


 
Razno

Piškotki
Pravno obvestilo
Pomoč za prijavo
Cenik oglaševanja na
spletni strani čistilci.si

© 2014-2024 Sekcija čistilcev objektov pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Vse pravice pridržane.
 

TheR 2014+

   
Piškotek
Spletna stran za nemoteno delovanje in boljšo uporabniško izkušnjo uporablja piškotke. Prosimo označite "Dovolim piškotke", če se strinjate z njihovo namestitvijo.

več o uporabi piškotkov in nastavitve
dovolim piškotke
zapri obvestilo