Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

Predavanje na temo "Spremembe ZJN-3"

Čiščenje izvedeno v okviru  javnih naročil predstavlja pomemben delež v strukturi prihodkov podjetij, ki se ukvarjajo s čiščenjem. Medtem, ko je pri desetih največjih podjetjih v Sloveniji delež prihodkov iz naslova javnih naročil v povprečju skoraj 35%, se le ta zelo zmanjšuje z velikostjo čistilnih servisov. Čeprav bi se tudi manjši čistilni servisi lahko odločili za kandidiranje na razpise za javna naročila, se običajno ne, kar je med drugim povezano tudi s preslabim  poznavanjem tega področja.

Prav približanje tematike širšemu krogu članstva, je bil eden od razlogov, da je bilo v začetku meseca oktobra na OZS izvedeno predavanje na temo novosti zakona o javnem naročanju ZJN-3.

Predavatelj mag. Uroš Škufca, ki ima bogate izkušnje s svetovanjem in izvajanjem postopkov javnih naročil je poleg razlage vseh novosti zakonodaje predstavil tudi nekaj odgovorov, kako se čim bolje pripraviti na razpise. Med drugim je poskusil odgovoriti tudi na vprašanji, ali naj se kot majhen čistilni servis sploh prijavljam na razpise in ali moram biti res najcenejši, da bom izbran, odgovoril pa je tudi na marsikatero vprašanje s strani slušateljev.

Tokratni seminar je bil eden prvih seminarjev in izobraževanj, ki jih namerava izvajati sekcija čistilcev objektov skupaj z dobavitelji ciljno za člane in podjetja, ki se ukvarjajo s čiščenjem. Da je možno takšne dogodke izvesti tudi cenovno čim bolj dostopne, se je pokazalo že z s tem predavanjem. K so-izvedbi dogodka je bilo povabljeno podjetje Barjans d.o.o., čistilnim servisom poznanim kot zanesljiv partner - dobavitelj čistil, čistilnih pripomočkov in strojev. Prav po zaslugi podjetja Barjans d.o.o. je bil dogodek še bolj zanimiv, saj je bil na dan predavanja predstavljen tudi del široke palete njihovega prodajnega programa s posebnim poudarkom na uporabo v okviru javnih naročil.

 

 

Objava: 17.10.2016; Zadnja sprememba: 02.11.2016
Dejavnost
Razvoj
Pomen
Razvoj tehnologije
Obseg
 
Storitve/cene
Informativni cenik
Dnevno čiščenje pisarn
Generalna čiščenja

 
Strokovno
Normativi in tehnologije
Čiščenje na višini
Priporočila sekcije
Terminologija
 
Povezave
EFCI


 
Razno

Piškotki
Pravno obvestilo
Pomoč za prijavo
Cenik oglaševanja na
spletni strani čistilci.si

© 2014-2023 Sekcija čistilcev objektov pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Vse pravice pridržane.
 

TheR 2014+