Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

Prvi izziv 2015 za zaposlitev skoraj tri tisoč mladih brezposelnih

Zavod za zaposlovanje je na spletni strani objavil novo javno povabilo Prvi izziv 2015, ki omogoča zaposlitev 2.859 mladih brezposelnih iz vzhodne Slovenije. Za njihovo zaposlitev bodo delodajalci iz vse Slovenije lahko prejeli subvencijo 7.250 EUR. Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 30. 6. 2016.

Program Prvi izziv 2015, ki se izvaja na podlagi omenjenega javnega povabila delodajalcem, financirata Republika Slovenija ter Evropska unija iz Pobude za zaposlovanje mladih in Evropskega socialnega sklada. Za subvencionirane zaposlitve je na voljo skupaj 20,7 milijona evrov.

Sedanje finančno obdobje EU do leta 2020 prinaša nekatere novosti pri izvajanju programov zaposlovanja v Sloveniji. Med njimi tudi delitev sredstev na vzhodno in zahodno Slovenijo (kohezijsko regijo). Delitev je povezana z naslovom stalnega prebivališča brezposelnih, ne pa s sedežem delodajalca, pri katerem se brezposelni lahko zaposlijo s pomočjo subvencije.

To pomeni, da je javno povabilo Prvi izziv 2015 namenjeno spodbujanju zaposlovanja mladih brezposelnih s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji, nanj pa se lahko prijavijo delodajalci iz vse Slovenije. Lahko so pravne ali fizične osebe, pri čemer morajo biti najmanj eno leto vpisani v poslovni register Slovenije in izpolnjevati še vse druge pogoje za prijavo na povabilo.

Delodajalci predložijo na javno povabilo ponudbo za subvencionirano zaposlitev mladih brezposelnih, ki imajo stalno prebivališče v kohezijski regiji vzhodna Slovenija, še niso dopolnili 30. leta starosti, so najmanj tri mesece neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi pri Zavodu ter se ne izobražujejo ali usposabljajo.

Povabilo je odprto do porabe sredstev, najkasneje do 30. 6. 2016, ko se izteče končni rok za oddajo ponudb.

Celotna informacija je objavljena na spletnih straneh Zavoda RS za zaposlovanje.

 

mi®

Objava: 01.12.2015
Dejavnost
Razvoj
Pomen
Razvoj tehnologije
Obseg
 
Storitve/cene
Informativni cenik
Dnevno čiščenje pisarn
Generalna čiščenja

 
Strokovno
Normativi in tehnologije
Čiščenje na višini
Priporočila sekcije
Terminologija
 
Povezave
EFCI


 
Razno

Piškotki
Pravno obvestilo
Pomoč za prijavo
Cenik oglaševanja na
spletni strani čistilci.si

© 2014-2023 Sekcija čistilcev objektov pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Vse pravice pridržane.
 

TheR 2014+