Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

Izkoristite subvencije za pridobitev certifikata kakovosti

Slovenski podjetniški sklad v letu 2019 uvaja nov program spodbud malih vrednosti za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) – t.i. VAVČERJE. MSP-jem bo omogočil bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih bodo krepila svojo konkurenčnost in kompetence.

SPS bo javne pozive za vavčerje z različnimi vsebinami objavljal postopoma. Stroški za vsa vsebinska področja vavčerjev bodo upravičeni od 1. 1. 2019 dalje, zato MSP predlagajo, da si shranijo dokazila (izbira izvajalca, računi, potrdila o plačilu itd.), ki bi jih MSP želela uveljavljati, in po objavi javnega poziva oddajo vlogo. Za vsako skupino vavčerjev bo SPS objavil javni poziv, na osnovi katerega bo podjetje oddalo vlogo, ki so se jo potrudili kar najbolj poenostaviti. SPS bo preveril, ali MSP izpolnjujejo pogoje javnega poziva, in na podlagi preveritve podjetjem sporočil odločitev o odobritvi ali zavrnitvi vloge. Podjetja bodo lahko na podlagi dokazil o plačanih upravičenih stroških iz posameznega odobrenega vavčerja pridobila sofinanciranje v višini 60 %. Najvišja vrednost, ki jo lahko pridobijo za posamezni vavčer, bo manjša od 10.000 EUR. Skupna višina vavčerjev, ki jih MSP lahko koristi, znaša največ 30.000 EUR na leto.

SPS je v Uradnem listu št. 5/2019 že objavil poziv za:

1. Vavčer za certifikate kakovosti;
2. Vavčer za zaščito intelektualne lastnine

Vavčer za certifikate kakovosti
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja oz. vzdrževanja certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov, ki so pridobljeni na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskihstandardov (ISO, IATF, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL)

Odprt do 31. 03. 2023

 

Namen vavčerja je dvigniti kakovost poslovanja ali izdelkov in storitev ter s tem povečati konkurenčnost podjetij.
Z uvedbo standardov podjetje jasno sporoča svojim kupcem in dobaviteljem, da spoštuje mednarodno priznane norme na področju kakovosti izdelkov/storitev,
materialov, zdravja in varovanja okolja, gospodarjenja z vsemi vrstami virov itd.
MSP bodo lahko pridobila sofinanciranje upravičenih stroškov akreditacijskega organa za pridobitev in vzdrževanje certifikata. Sredstva bodo pod pogoji, objavljenimi v pozivu, na voljo tudi za sofinanciranje zunanjih strokovnjakov, ki bodo podjetju pomagali pri pripravi za pridobitev certifikata.

 

Informacije v zvezi z enostavnimi spodbudami malih vrednosti za MSP so na voljo na spletnih straneh Javnega Sklada Republike Slovenije za podjetništvo.

Vir: Povzeto po spletnih straneh Javnega Sklada Republike Slovenije za podjetništvo

Avtor: mi® | Objava: 13.02.2019
Dejavnost
Razvoj
Pomen
Razvoj tehnologije
Obseg
 
Storitve/cene
Informativni cenik
Dnevno čiščenje pisarn
Generalna čiščenja

 
Strokovno
Normativi in tehnologije
Čiščenje na višini
Priporočila sekcije
Terminologija
 
Povezave
EFCI


 
Razno

Piškotki
Pravno obvestilo
Pomoč za prijavo
Cenik oglaševanja na
spletni strani čistilci.si

© 2014-2023 Sekcija čistilcev objektov pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Vse pravice pridržane.
 

TheR 2014+