Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

Izbor najcenešega izvajalca čiščenja ponavadi ni najugodnejši

Eden prvih ukrepov, ki so ga sprejele inštitucije in podjetja v času, ko se je poslabšala gospodarska situacija, so bile zahteve po zniževanju stroškov povezanih s čiščenjem za 20, 40 in tudi več %. Logična poteza za dosego tega cilja je bila izbira čistilnega servisa, ki bo storitev opravil najceneje, skoraj nihče od naročnikov pa se ni spraševal o posledicah takšne odločitve.
Izbor najcenejšega ponudnika je danes skoraj pravilo, še posebej pri javnih naročnikih, ko izbirajo izvajalca čistilnih storitev v okviru javnih naročil.

Negativne posledice izbire najcenejših ponudnikov se že kažejo v praksi, saj vodijo do pomanjkanja kakovosti opravljenih čistilnih storitev, le te pa vodijo do:
- poslabšanja zdravja zaposlenih in obiskovalcev v slabše očiščenih prostorih
- hitrejše slabšanje stanja objektov
- poslabšanje podobe in sredstev naročnika storitev
- neetične ali nezakonite konkurenca med delodajalci – ponudniki storitev
- drastično zmanjševanje števila čistilnega osebja in posledično poslabšanje zdravja in varnosti čistilnega osebja ter izgube delovnih mest
- neprimerno plačevanje zaposlenih
- neupoštevanje socialnih prispevkov in obdavčitve…
in še bi lahko naštevali…..

Mnogi naročniki, naj so iz EU ali Slovenije se teh negativnih učinkov izbire najcenejšega ponudnika že zavedajo, prav tako pa  evropska zakonodaja javne naročnike obvezuje, da morajo oddajo javnih naročil izvajati na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe.

Vprašanje kako izbrati ekonomsko najugodnejšo ponudbo za marsikaterega naročnika lahko predstavlja težavo, predvsem pri pripravi kriterijev, na podlagi katerih bo izbran resnično najprimernejši ponudnik. Odgovor na to so podali predstavniki stroke, predstavniki EFCI (federacije evropskih čistilnih asociacij) in UNI europa (predstavniki evropskih sindikatov), ki so se v okviru socialnega sporazuma na nivoju EU lotili prenove priročnika  Best value guide –  Izbor najboljše vrednosti. Priročnik, ki bo marsikateremu naročniku zelo koristen pripomoček pri pripravi izbire najugodnejšega izvajalca čistilnih storitev je "ugledal luč" na predstavitvi 17. maja v Bruslju. Besedilo priročnika, je objavljeno v 12 jezikovnih različicah in po zaslugi sekcije čistilcev objektov pri OZS tudi v Slovenščini. Priročnik je vsem potencialnim uporabnikom brezplačno na voljo na teh straneh

Priročnik Izbor najboljše vrednosti

 

 

 

 

 

skupaj s

 Prilogo k priročniku - sistem za izračun v excelu

 

Vseh 12 jezikovnih različic priročnika pa je na voljo na spletni strani http://www.cleaningbestvalue.eu/

 

mi®

Objava: 06.06.2017; Zadnja sprememba: 21.08.2017
Dejavnost
Razvoj
Pomen
Razvoj tehnologije
Obseg
 
Storitve/cene
Informativni cenik
Dnevno čiščenje pisarn
Generalna čiščenja

 
Strokovno
Normativi in tehnologije
Čiščenje na višini
Priporočila sekcije
Terminologija
 
Povezave
EFCI


 
Razno

Piškotki
Pravno obvestilo
Pomoč za prijavo
Cenik oglaševanja na
spletni strani čistilci.si

© 2014-2023 Sekcija čistilcev objektov pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Vse pravice pridržane.
 

TheR 2014+