Kalkulacija cene rednega čiščenja

Zadnja sprememba september 2019

* Kalkulacije ne vključujejo DDV-ja.

1. Priporočena cena za redno dnevno čiščenje

Kalkulacija naprej opredeli strošek dela (Slika 1), kjer izhajamo iz zakonsko določene minimalne plače in regresa, ter na osnovi povprečnih podatkov vzorčnih srednje velikih čistilnih servisov, kar zadeva število dni bolniških odsotnosti in rednega dopusta, prevoza na dan, izobraževanja in ukrepov iz ocene tveganja, odpravnin, jubilejnih nagrad.
Slika 1

Iz razpredelnice na Sliki 1 je razvidna "cena dela" zaposlenega v višini 1.481,70 € za polno mesečno obveznost 174 ur. Ceni delovne sile je potrebno dodati še ostale stroške (Slika 2), ki so potrebni, da lahko zagotavljamo izvedbo storitev čiščenja. Ti stroški so prav tako pridobljeni na osnovi povprečnih podatkov vzorčnih srednje velikih čistilnih servisov in zajemajo strošek delovnih pripomočkov, čistil in delovne zaščitne opreme, strošek vodij, dodane vrednosti na storitev.
Ker morajo delodajalci, ki zaposlujejo nad 20 delavcev zagotavljati delo tudi 6% invalidov, znaša strošek, ki ga mora delodajalec, ki invalidov nima zaposlenih, vplačati preračunano na delavca 37,24 € na mesec v Invalidski sklad. Ta znesek v seštevku stroškov ni vštet, je le prikazan, ker smo predpostavili, da delodajalec ali zaposluje invalidno osebo ali nadomestno izpolnjuje kvoto invalidov s kvotno pogodbo z invalidskim podjetjem.
Slika 2

Strošek dela in ostali stroški dosežejo za polno mesečno delovno obveznost opremljene-ga in vodene-ga čistilke/čistilca 1.923,92 € oziroma 11,06 €/uro. Izhajajoč iz tega znaša cena storitve rednega čiščenja
ob normativu 1.200 m2/delavnik 1,60 €/m2. To je tudi priporočena cena storitve čiščenja v letu 2019.
Ker se na trgu podpisujejo komercialne pogodbe tudi z znatno nižjimi cenami, je v spodnji tabeli (Slika 3) prikazano, kolikšen normativ mora dosegati čistilka/čistilec ob nižjih cenah storitve na m2.
Slika 3

2. Spodnji prag minimalne cene za redno dnevno čiščenje
Ker so pritiski naročnikov na cene čistilnih servisov vse hujši in so čistilni servisi pogosto v dilemi,  kje je sploh dno cen storitev čiščenja, je v nadaljevanju prikazana tudi ta kalkulacija.

Pri teh številkah na spodnji meji se morata tako naročnik kot tudi ponudnik storitve močno zamisliti.  

Kalkulacija naprej opredeli strošek dela (Slika 4), kjer izhajamo iz zakonsko določene minimalne plače in regresa BREZ bolniških odsotnosti, minimalnega števila rednega dopusta, prevoza na dan (čistilno osebje živi v neposredni bližini objekta, kjer se izvaja čiščenje), brez odpravnin, brez jubilejnih nagrad, itd.
Slika 4

Prikazanemu minimalnemu znesku stroška delavca za polno mesečno obveznost 1.320,35 €, prištejemo še ostale stroške (Slika 5) in dobimo minimalne zneske, ki še zadostujejo zakonskim obveznostim in vključujejo idealnega delavca v smislu (bolniških odsotnosti, nastanitve, let delovne dobe itd. ) v višini 1.518,18 €/mesec oziroma 8,73 €/ura.
Slika 5

Ker je na trgu zaslediti podatke o domnevnih komercialnih pogodbah s sumljivo nizkimi cenami, je v spodnji tabeli (Slika 6) prikazano, kolikšen normativ mora dosegati »idealna čistilka« / »idealni čistilec« ob nižjih cenah storitve na m2.
Vidimo, da mora čistilka/čistilec ob morebitni ceni 0,76 €/m2 očistiti 2.000 m2 poslovnih površin v 8-ih urah, kar je skoraj nemogoče.
Slika 6

Namen kalkulacij je, da se ponudnike storitev čiščenja analitično seznani s sestavo prodajne cene in jih osvesti tudi v smislu »kje je dno cen storitev čiščenja«.  Želimo, da so ponudnikom zgornje tabele in izračuni v pomoč tudi v primerih, ko se spopadajo z naročnikovimi ciljnimi cenami na pogajanjih.

Naš nasvet vsem ponudnikom je, da v primeru pritiskov naročnikov v nesprejemljivo nizke cene storitev, naročnika seznani s kalkulacijo cene in analitično pokaže, kje je »dno« cene in da je pod to ceno v večini primerov možno izvesti storitve le z neupoštevanjem v Sloveniji veljavne zakonodaje. Ker je v tem primeru naročnik seznanjen, da gre za kaznivo dejanje, menimo, da v skladu z zakonom o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno nosi soodgovornost kot soudeleženec dela na črno.

 

3. Kakšne so projekcije zgoraj naštetih izračunov stroškov za leto 2020?

Slika 7

Slika 8

Slika 9

Slika 10

Slika 11

Slika 12

Pripravil:
Andrej Plevel, član UO sekcije čistilcev objektov

Koristne povezave:
www.cistilci.si
www.racunovodja.com
www.svzi.gov.si

 

 

 

Avtor: Andrej Plevel - Sekcija čistilcev objektov | Objava: 18.11.2014; Zadnja sprememba: 25.09.2019
Dejavnost
Razvoj
Pomen
Razvoj tehnologije
Obseg
 
Storitve/cene
Informativni cenik
Dnevno čiščenje pisarn
Generalna čiščenja

 
Strokovno
Normativi in tehnologije
Čiščenje na višini
Priporočila sekcije
Terminologija
 
Povezave
EFCI


 
Razno

Piškotki
Pravno obvestilo
Pomoč za prijavo
Cenik oglaševanja na
spletni strani čistilci.si

© 2014-2022 Sekcija čistilcev objektov pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Vse pravice pridržane. TheR 2014+

   
Piškotek
Spletna stran za nemoteno delovanje in boljšo uporabniško izkušnjo uporablja piškotke. Prosimo označite "Dovolim piškotke", če se strinjate z njihovo namestitvijo.

več o uporabi piškotkov in nastavitve
dovolim piškotke
zapri obvestilo