Poročilo o čistilni industriji v Evropi

Pred vami je 19. izdaja poročila o čistilni industriji v Evropi, izdelanega s strani EFCI-FENI.

Poročila postajajo z leti vse bolj dodelana. Čeprav dokumentni v dobesednem smislu ni povsem "statistično poročilo", podaja zelo realno sliko o sektorju v evropskih državah in o spremembah v dejavnosti od leta 1989. Podatki za Slovenijo so v ta poročila vključeni od leta 2007 naprej
Podobno, kot v predhodnih letih, so tudi za potrebe te raziskave na podlagi odgovorov na enoten vprašalnik podatki pridobljeni s strani asociacij, članic EFCI. Zbrane podatke so v sekretariatu EFCI oblikovali v enotno poročilo.
Podatki za 19. izdajo poročila 2014 se nanašajo na leto 2012.
Podatki, zbrani za namene poročila o "čistilni industriji" se nanašajo na podjetja, ki so po NACE klasifikaciji – REV 2 razvrščena v področje N, oddelek 81, skupina 81.2 čiščenje. To zajema "splošno čiščenje stavb" in deloma tudi nekatere aktivnosti profesionalnih čistilcev, kot so čiščenje fasad, vzdrževanje površin v okolicah objektov in storite upravljanja z odpadki.

Poročilo je objavljeno le v angleškem jeziku. Brezplačno je na voljo vsem asociacijam, članicam EFCI-FENI in njihovim članom. V Sloveniji so to vsi člani sekcije čistilcev objektov pri OZS.
Ostali zainteresirani lahko poročilo naročijo na EFCI po ceni 180€. neposredno naročilo je možno neposredno na sekretariatu EFCI, ali na njihovih spletnih straneh.

Povezava na članom dostopen dokument. (velikost 1.6MB)

Mi®

Objava: 24.12.2014
Dejavnost
Razvoj
Pomen
Razvoj tehnologije
Obseg
 
Storitve/cene
Informativni cenik
Dnevno čiščenje pisarn
Generalna čiščenja

 
Strokovno
Normativi in tehnologije
Čiščenje na višini
Priporočila sekcije
Terminologija
 
Povezave
EFCI


 
Razno

Piškotki
Pravno obvestilo
Pomoč za prijavo
Cenik oglaševanja na
spletni strani čistilci.si

© 2014-2021 Sekcija čistilcev objektov pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Vse pravice pridržane. TheR 2014+