Okoljska marjetica - znak EU za okolje za storitve notranjega čiščenja

Maja je bil v uradnem listu EU objavljen Sklep Komisije (EU) 2018/680 z dne 2. maja 2018 o določitvi meril za podelitev znaka EU za okolje (okoljska marjetica) storitvam notranjega čiščenja. Nova merila se osredotočajo na obravnavo sedanjih okoljskih žarišč, prisotnih pri čistilnih storitvah, in veljajo za obdobje petih let.

Podjetja, ki opravljajo storitve čiščenja, se soočajo z vse večjim pritiskom, da uskladijo svoje poslovne, socialne in okoljske prakse. Povsem nova merila EU za podeljevanje znaka za okolje za storitve čiščenja v zaprtih prostorih obravnavajo najbolj kritične vroče točke postopkov čiščenja in dejansko pomagajo podjetjem v smeri trajnostnega čiščenja. Storitvena podjetja, ki se ukvarjajo s čiščenjem notranjosti objektov in imajo pridobljen znak EU za okolje, lahko s tem dokažejo učinkovitost svojih okoljskih praks med zelenimi javnimi naročili. V mnogih evropskih državah cena ni več primarni kriterij pri izbiri med ponudniki storitev čiščenja, saj postajajo socialni in okoljski vidiki čedalje pomembnejši.

Okoljska nalepka – Okoljska marjetica hkrati dokazuje zavezanost podjetij k dobremu počutju in varnosti svojih zaposlenih z zmanjšanjem izpostavljenosti strupenim snovem. Merila dajejo prednost čistilnim sredstvom, ki so označeni z ISO tipa I, kot so znak EU za okolje, pa tudi Nordic Swan (nordijski labod) in Blue Angel (modri angel).

Merila za podelitev znaka EU za okolje ter zahteve za ocenjevanje in preverjanje za skupino proizvodov "storitve notranjega čiščenja" so podrobno opisana v prilogi k sklepu Komisije in se delijo na sklopa OBVEZNIH in NEOBVEZNIH meril.

Naj naštejemo samo SKLOP OBVEZNIH MERIL:

O1: Uporaba čistilnih sredstev z majhnim vplivom na okolje
O2: Odmerjanje čistilnih sredstev
O3: Uporaba proizvodov iz mikrovlaken
O4: Usposabljanje osebja
O5: Osnova za sistem okoljskega ravnanja
O6: Razvrščanje trdnih odpadkov v prostorih vlagatelja
O7: Informacije na znaku EU za okolje

Za več informacij obiščite naslednje spletne strani:

Besedilo sklepa objavljeno v uradnem listu Evropske unije
Spletna stran EU znaka za okolje - http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
Spletna stran ARSO-Agencija RS za okolje

mi®

Objava: 01.10.2018
Dejavnost
Razvoj
Pomen
Razvoj tehnologije
Obseg
 
Storitve/cene
Informativni cenik
Dnevno čiščenje pisarn
Generalna čiščenja

 
Strokovno
Normativi in tehnologije
Čiščenje na višini
Priporočila sekcije
Terminologija
 
Povezave
EFCI


 
Razno

Piškotki
Pravno obvestilo
Pomoč za prijavo
Cenik oglaševanja na
spletni strani čistilci.si

© 2014-2021 Sekcija čistilcev objektov pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Vse pravice pridržane. TheR 2014+